YTF Sweden skänker intäkter från guldslip till Barncancerfonden.

Vi har blivit omskrivna av Entreprenadaktuellt då vi bestämt oss för att skänka intäkterna från vår 100e slip till Barncancerfonden.

Du kan lösa hela artikeln nedan eller genom att klicka här!

”Efter att själv ha stått hundratals timmar med handverktyg för att ta bort tjära på husgrunder tröttnade Tomas Elvendahl på det tunga och slitsamma arbetsmomentet. För fem år sedan uppfann han en ytfräs som monteras på grävmaskinen och på MaskinExpo i år firar han sin 100:e fräs på ett alldeles speciellt vis. ToMas ELvEndahL har drivit en egen verksamhet sedan 2007, med dräneringar av villor som huvudsyssla. Det innebär att han ofta kommer i kontakt med tjära som måste avlägsnas från de gamla grunderna.

– I början stod jag med handverktyg men det är väldigt slitsamt för kroppen och inte alls bra att stå i det där dam-met. Dessutom tar det lång tid. Jag började klura på hur man skulle kunna lösa det och sitta kvar i maskinen, berättar han. 2012 hade han den första fräsen klar för montering i en tiltrotator och styrd via maski-nens extrahydraulik.

– Jag byggde ihop ett verk-tyg av komponenter från bland annat mitt handverktyg och från en golvslipmaskin, berät-tar Tomas Elvendahl vidare. En TidigarE koLLEga på en reparationsverkstad i Falun, med tillgång till svarvar och fräsar, hjälpte till med kon-struktionen och redan från dag ett visade sig produkten fung-era alldeles utmärkt till det den är avsedd för. – Jag har bara gjort några mindre justeringar, i grun-den är det samma verktyg som från första början, berät-tar Tomas Elvendahl. Fräsarna bygger han i sin egen verkstad i anslutning till bostaden i Falun och säljer under varumärket YTF.

– Jag jobbar mest med frä-sarna under vinterhalvå-ret när det är mindre att göra på dräneringssidan och läg-ger på lager. Så här års försö-ker jag hitta en balans mellan verksamheterna. FräsEn bEsTår av fem stycken roterande skärtrissor monte-rade på en stomme, som skyd-das av en kåpa. Dessa byts enkelt ut genom att lossa en bult, men ännu har Tomas Elvendahl inte behövt byta ut skären ens på sin allra första fräs.

– Fast de är slitna nu så det börjar bli dags. Den har ändå hängt med sedan 2012 på säkert minst 40 dräneringar, berättar han. Trissorna kan rotera åt båda hållen och infästningen mot maskinen kan vridas och flyt-tas i olika lägen. Hastigheten på trissorna justeras enkelt ini-från hytten. Den stora vinsten med frä-sen är arbetsmiljön, hela arbe-tet kan utföras inifrån hytten på maskinen och det går dess-utom i en rasande fart jämfört med att manuellt arbete.

– Ett arbete som förut kunde ta mig fyra dagar gör jag nu på under fyra timmar, säger Tomas Elvendahl. Sedan den första fräsen 2012 har Tomas Elvendahl nu till-verkat 100 ytfräsar, något som kommer att uppmärksammas på ett alldeles speciellt sätt på MaskinExpo. – Jag har gjort en guldlacke-rad fräs som kommer att auk-tioneras på mässan ut via KvD. Hela summan som kommer in från auktionen kommer jag att skänka oavkortat till Barncancerfonden. Det är mitt sätt att säga tack till alla som hjälpt mig i det här arbetet och stöttat mig under resans gång – och samtidigt göra någonting gott, säger han. Den guldlackerade frä-sen kommer att finnas i YTF:s monter och sluttiden för auk-tionen är lördagen den 20 maj, mitt på dagen. Fräsen är värd drygt 50 000 kronor.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *