[rev_slider Slider]

YTF Sweden slår ett gyllene slag för en god sak.

Vi har blivit omskrivna av Entreprenadaktuellt då vi bestämt oss för att skänka intäkterna från vår 100e slip till Barncancerfonden.

"Efter att själv ha stått hundratals timmar med handverktyg för att ta bort tjära på husgrunder tröttnade Tomas Elvendahl på det tunga och slitsamma arbetsmomentet. För fem år sedan uppfann han en ytfräs som monteras på grävmaskinen och på MaskinExpo i år firar han sin 100:e fräs på ett alldeles speciellt vis. ToMas ELvEndahL har drivit en egen verksamhet sedan 2007, med dräneringar av villor som huvudsyssla. Det innebär att han ofta kommer i kontakt med tjära som måste avlägsnas från de gamla grunderna.

– I början stod jag med handverktyg men det är väldigt slitsamt för kroppen och inte alls bra att stå i det där dam-met. Dessutom tar det lång tid. Jag började klura på hur man skulle kunna lösa det och sitta kvar i maskinen, berättar han. 2012 hade han den första fräsen klar för montering i en tiltrotator och styrd via maski-nens extrahydraulik.

– Jag byggde ihop ett verk-tyg av komponenter från bland annat mitt handverktyg och från en golvslipmaskin, berät-tar Tomas Elvendahl vidare. En TidigarE koLLEga på en reparationsverkstad i Falun, med tillgång till svarvar och fräsar, hjälpte till med kon-struktionen och redan från dag ett visade sig produkten fung-era alldeles utmärkt till det den är avsedd för. – Jag har bara gjort några mindre justeringar, i grun-den är det samma verktyg som från första början, berät-tar Tomas Elvendahl. Fräsarna bygger han i sin egen verkstad i anslutning till bostaden i Falun och säljer under varumärket YTF..."

Fördelarna med Ytfräsen YTF- 420

Arbetsmiljö och ergonomi

Säker och avlastande arbetsmiljö
Minskad ljudnivå och skadligt damm än vid manuell slipning och blästring
Reducerar arbetsskador och förslitningar

Ekonomi

Snabb borttagning av tjära
Snabbare montering och färdigställande
Förkortad entreprenadtid
Robust och stark konstruktion med
slitstarka skärtrissor i hårdmetall

Högre kvalitet

Mer tjära borttaget från väggen
Förbättrar fuktvandringen genom väggen
Jämn yta att sätta isoleringen mot
Klarar lätt gällande krav från isolerings-leverantörer